Payton and Breaux react to trade talk

Payton and Breaux react to trade talk