Payton: 'We start a whole other season now'

Payton: 'We start a whole other season now'