LSU freshman gets Critical Language Scholarship

LSU freshman gets Critical Language Scholarship